deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Moje Miasto Dziedzictwem Kultury


Moje Miasto Dziedzictwem Kultury
data publikacji: 2017-05-15

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska zaprasza na wystawę prezentującą prace  z konkursu„Moje Miasto Dziedzictwem Kultury Zamość 2017”.  Konkurs i wystawa pokonkursowa odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość. Uroczystość odbędzie się 27 września  2017 r. (środa) o godz. 14.00.  W konkursie udział wzięli uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa i regionu oraz słowackiego Bardejova. Na konkurs napłynęło 155 prac spośród których, jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom 

                                                                                                                                                                                  

I  nagroda     Kinga Mazur  lat 13,  Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu

II  nagroda   Paulina Górnik  kl. VI,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

III nagroda   Agata Budzyńska lat 13,  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

wyróżnienia  Tereza Hlozekova, lat 14 , ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

 Karin Kapsdorferova lat 14,  ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

 Veronika Torkosova lat 14, ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

Julia Rucka  kl.I  Gimnazjum nr 6 w Zamościu

Paulina Bazylak kl.V Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

Wiktoria Jurkowska kl.V Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

 Judyta Kuduk  lat 10, Osiedlowy Dom Kultury „Okraglak” w Zamościu

 Kamila Pukaluk  lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Alicja Jakubczak  lat 13, Gimnazjum nr 3 w Zamościu

Martyna Nowaczek  lat11, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Lucyna Harasim lat 13, Zespół Szkół w Wysokiem

Paweł Hurkała  lat 8, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu

Magdalena Czerwieniec lat 17, Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Zamościu

Piotr Kucio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

Robert Budziło (praca wspólna),Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

Robert Żołyniak (praca wspólna),Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

W dniu 27.09.2017 r. o godz. 14.00. w Biurze Wystaw Artystycznych  – Galerii Zamojskiej  odbędzie się także uroczyste podsumowanie i wystawa prac zrealizowanych w czasie  wakacyjnych warsztatów plastycznych „Zamojskie impresje”, organizowanych dla dzieci  i młodzieży ze szkół z Zamościa. Zajęcia plenerowe prowadzone były przez instruktora plastyki Roberta Gomułkę na terenie zamojskiej starówki.

Projekt realizowany był przez BWA – Galerię Zamojską ze środków finansowych  Urzędu Miasta Zamość w ramach miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania                 Problemów Alkoholowych.

............................................................................................

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce

na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATORZY: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  

    miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace

    spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

    i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,

    prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.(do pobrania poniżej)

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  

    pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin składania prac upływa 30.06.2017. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału

   w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,  ul.Staszica 27,   22-400 Zamość

     tel. 84/ 638-57-82,   tel./fax  84/ 639-26-88

     www.bwazamosc.pl.          e-mail: biuro@bwazamosc.pl

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych

    pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści

    oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

    Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.

 

 

ORGANIZATORZY

 


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności