deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Konkurs MASKA TEATRALNA 2016


Konkurs MASKA TEATRALNA 2016
data publikacji: 2016-04-04

BWA Galeria Zamojska zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej p.n. "Maska teatralna", dnia 23 czerwca o godz. 14.00.

Zarówno podsumowanie konkursu jak  i wystawa będą miały miejsce w Podwórku  BWA Galerii Zamojskiej i Restauracji "Skarbiec Wina" .

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Maska teatralna 2016”

wykaz nagrodzonych

Jury w składzie: Jerzy Tyburski art.plastyk, Włodzimierz Filipski –art.plastyk, Stanisław Pasieczny – art.plastyk, z uwagi na walory artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody:

I   nagroda  –  Robert Baran, 36 lat ,Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

II   nagroda –  Zuzanna Rambon, kl.III , lat 16, Gimnazjum w Krasnobrodzie

III  nagroda:

         Renata Petryk ,lat 34, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

          Rafał Bojar, lat 33, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

 • Bartłomiej Jabłoński  lat 15, Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Anna Dmitroca  lat 13, Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Martyna Wolanin, lat 14, Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Nela Fusiarzlat 13,  Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Joanna Maciocha  lat 15, Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Weronika Lekan  lat 13,  Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

 • Aleksandra Podolak, lat 15,  kl.III Gimnazjum w Krasnobrodzie

 • Izabela Czapla,  la 15, kl.III Gimnazjum w Krasnobrodzie

 • Hubert Smoląg lat 15, Gimnazjum nr 5 w Zamościu

 • Angelika Muzyczka kl.I, lat 16, Zespół Szkół Ponadgimn. nr 5 w Zamościu

 • Szymon Berdzik, kl.V, lat 12, Szkoła Podst. nr 3 w Zamościu

 • Kacper Adamowicz kl.IV, lat 11, Szkoła Podst. nr 3 w Zamościu

 • Janek Strzęciwilk kl.I, lat 7 ,Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

 • Natan Giza kl.I , lat 7 , Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

 • Milena Dmitroca, kl.I , lat 7,  Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

  wyróżnienia:

 • Natalia Hałasa kl. II, lat 17, Liceum Plastyczne w Zamościu

 • Luiza Lizut kl.II, lat 17, Liceum Plastyczne w Zamościu

 • Ewa Azikiewicz kl.II, lat 17, Liceum Plastyczne w Zamościu

 • Wiktoria Mazurek kl.II, lat 16, Gimnazjum nr 2 w Zamościu (praca wspólna)

 • Małgorzata Telman kl.II, lat 16 , Gimnazjum nr 2 w Zamościu (praca wspólna)

 • Kinga Suszko, lat 8, Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

 • Aleksander Strzęciwilk, kl.III, lat 9, Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

 • Maciej Muda  kl.I, lat 7, Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju

 • Liliana Jaskuła kl.I , lat 7, Szkoła Podst. nr 5 w Biłgoraju


Wydarzenie towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu.
Partnerem wydarzenia jest Restauracja "Skarbiec Wina" i Zamojski Dom Kultury.
 

M A S  K  A    T  E  A T  R  A L N  A

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  ZAMOŚĆ  2016

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pamiątki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

*  W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo -wychowawczych.

 

*  Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych, trwałych materiałów

   (które należy zabezpieczyć przed wilgocią - np. przez pokrycie lakierem).                            

* Ilość prac (1 autora) - bez ograniczeń.   

* Wszystkie prace muszą być zaopatrzone w metryczkę na której powinny znaleźć się

   następujące informacje : imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki  

   oświatowo - wychowawczej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w którym  

   powstała praca (metryczkę należy przykleić na wewnętrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących

   udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem   

   nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

 

*Termin składania prac upływa 25.05.2016. r.

 

* Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostaną poinformowani

  za pośrednictwem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac pokonkursowych będzie towarzyszyć Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które wręczone

  zostaną w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo

  do ich reprodukowania i używania do celów propagandowych.

* Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres :

 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamość, ul. Staszica 27

tel. 84/ 638-57-82, tel/fax  84/639-26-88

www.bwazamosc.pl

e-mail: biuro@bwazamosc.pl


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności