deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Edukacja

Działalność > Edukacja

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska popularyzuje sztuki plastyczne poprzez prowadzoną systematycznie działalność edukacyjną.

W ramach tej działalności organizowane są prelekcje i wykłady dotyczące sztuki współczesnej, a także odnoszące się do zagadnień z historii sztuki. Odbywają się również spotkania z autorami prezentowanych aktualnie wystaw oraz ludźmi związanymi z teorią sztuki i jej upowszechnianiem. Dla zorganizowanych grup odwiedzających galerię wygłaszane są pogadanki na temat oglądanej wystawy i jej autora. Prowadzona działalność edukacyjna nie ogranicza się jedynie do teorii . Posiada również stronę praktyczną. Obejmuje ona zajęcia i warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną, jak również ze słuchaczami Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykazującymi zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Zajęcia te odbywają w siedzibie galerii , a także w plenerze - na terenie zamojskiej Starówki.Przedsięwzięcia edukacyjne