deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Elżbieta Gnyp- jubileuszowa wystawa malarstwa


Elżbieta Gnyp- jubileuszowa wystawa malarstwa
data publikacji: 2018-10-10

Elżbieta GNYP

tel.+48 607357521, e-mail: elgnyp@wp.pl

Zamościanka, art. malarka, kuratorka wystaw sztuki współczesnej, animatorka kultury.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, w pracowni doc. Rajmunda Dybczyńskiego,  dyplom z wyróżnieniem(1988 r.). Studia Podyplomowe na Wydz. Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1991 r.).Członkini Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Wypowiada się w: malarstwie, rysunku, grafice, ilustracji, fotografii. Autorka 14 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 100 prezentacjach zbiorowych: regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Kuratorka artystyczna ponad 80 wystawa sztuki współczesnej m. in.  Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki oraz plenerów malarskich. Zajmuje się dydaktyką artystyczną, eseistyką i publicystyką w zakresie sztuki (red. nacz. periodyku Zapis Czasu. Dziedzictwo i współczesność). Autorka ponad 150 tekstów o sztuce i kulturze publikowanych w periodykach: Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Akcent, Zapis Czasu, Plastyka i Wychowanie, prasie, w wydawnictwach zwartych: albumach, katalogach wystaw, periodykach, tomach poezji oraz ponad 100 zrealizowanych projektów graficznych znaków akcydensowych, katalogów wystaw, tomów poezji, wydawnictw.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 r.). W 2000 r. uczestniczyła w Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie. Od 2010 r. wykładowca na Wydziale Sztuka Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezes Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS”.

 

Malarstwo Elżbiety Gnypianki jest jej manifestem zamkniętym w oszczędnym układzie kompozycji horyzontalnej krajobrazu. Króluje tam Palec Boży spokoju i medytacji. Krajobraz wolny jest od ingerencji człowieka, architektonicznej ornamentyki, miejskiego sztafażu zagłuszonego cywilizacyjnym zgiełkiem. Na zakreślonej ręką artystki płaszczyźnie papieru zawarta jest tajemnica odczuć pątnika patrzącego w daleka przestrzeń natury. Rytm obłych, jasnych form falując miękko przepływa wraz z niewidzialnym czasem. Oko pątnika prowadzi „dialog” z romantycznym rygorem ciemnych barw. Określają one resztę świata drzemiącego w łagodnym spokoju szumiących pod wpływem wiatru traw…

W chaosie i zgiełku XXI w, w ogniu dramatów, wojen i nerwowych zgrzytów dzieło Elżbiety Gnypianki jawi się jako fundamentalna decyzja nieuczestniczenia w takim rynku sztuki gdzie artysta zmuszony jest do wymyślania sztuki – jako siły sprawczej tworzącej agresję. W zamian, artystka w swoich kompozycjach malarskich proponuje spokój, wyciszenie i duchowość. [...] Sugestywne w działaniu i wyszukane kolorystycznie, emanują pozytywną energią właściwą dla autorki i jej osobowości.

Trzeba być światłą i odważną artystką by obronić się przed pokusami efektów specjalnych i trwać cierpliwie w twórczym poszukiwaniu takich wartości, które we współczesnej sztuce będą ponadczasowe.

      dr hab. prof. PJATK  Barbara Szubińska - Rutkowska

 

…...

Malarstwo Elżbiety Gnyp ma w sobie „coś”, czego osobiście zazdroszczę. To połączenie słuchu muzycznego ze słuchem malarskim. W Jej obrazach słyszę wspaniałe koncerty namalowane z  niedoścignioną wirtuozerią. Operuje pastelą jak Paganini na skrzypcach Stradivariusa. Jej taneczne formy z radością malowania przybliżają piękno natury. Natury bardzo poetyckiej - Leśmianowskiej.

Ela ma swoisty świat, który kreuje najdoskonalszymi środkami.[…]. Jest świadoma swoich ponadczasowych wartości. Jest rozpoznawalna i kochana za to, że jest sobą pracując nad udoskonaleniem klawiatury malarskiej. Niepowtarzalnie wspaniała jest w organizacji plenerów malarskich i wystaw poplenerowych oraz wystaw inspirowanych i związanych z Bolesławem Leśmianem.[…].

Stanisław Mazuś

   artysta malarz


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności