deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Zamojskie Środowisko Plastyczne

Roman Mucha

Roman Mucha

Urodził się  w 1934 roku w Wierszczycy pow. Tomaszów Lubelski. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Studium Nauczycielskiego w Zamościu (kierunek wychowanie plastyczne). Studiował na Wydziale Filozoficzno - Pedagogicz-nym  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja w dziedzinie plastyki). W 1963 roku rozpoczął pracę  jako nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lub. W latach 1977-1980 prowadził wykłady
i ćwiczenia z metodyki plastyki z zagadnieniami historii sztuki w Instytucie Wychowa-nia Artystycznego UMCS w Lublinie. Był też wykładowcą historii sztuki i liternictwa
w Zespole Szkół Pedagogicznych w Zamościu. W roku 1991 przeszedł na emeryturę. Był Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1965 roku specjalizował się
w grafice warsztatowej i użytkowej. Uprawiał głównie grafikę warsztatową : techniki wypukłe (linoryt, drzeworyt) i techniki wklęsłe (miedzioryt, akwaforta z akwatintą, sucha igła) oraz grafice użytkowej (ilustrował książki, projektował plakaty, zaprosze-nia, znaki graficzne, herby, kartki pocztowe).
Był autorem wielu medali i znaczków okolicznościowych. Ekslibrysem zajmował się od 1966 roku.
Swoje prace prezentował na 71 wystawach indywidualnych oraz 147 wystawach zbiorowych  w kraju i za granicą (m.in. Węgry,  b. ZSRR , Holandia, Francja, Belgia, Kanada, Niemcy, Włoch, Hiszpania, Japonia, Ukraina, Czechy, Rosja, USA,  Grecja, Turcja, Chiny), Finlandia).
W 2005 roku z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia  Polski , nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za upowszechnianie kultury plastycznej i działalność artystyczną  (2009), medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).
Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Biblioteki Narodowej
w Warszawie, Zakładzie Narodowym im, Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotece
im. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Ekslibrysu w Berku (Niemcy), Muzeum
w Utrechcie (Holandia), Muzeum w Nancy (Francja) oraz w kolekcjach prywatnych
w kraju i za granicą. Zmarł 6 marca 2017 roku.


 


Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą artykuły i galerie fotoArtyści plastycy