deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Polityka prywatnoœci, informacyjna i RODO

Polityka informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska, 22-400 Zamość; ul.Staszica 27, tel. 84/639-26-88, 84/ 638-57-82 biuro@bwazamosc.pl;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail: ela.bwa@autograf.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej i zadań Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody osoby której dane dotyczą;  
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonania umów;  
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celów dla których zostały zebrane, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały pierwotnie zebrane;
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być publicznie dostępne na stronie internetowej administratora;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  • dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporzadzenia;
 10. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
 11. Informujemy również, że administrator dołoży wszelkich starań,aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pana/Pani dane osobowe.
Polityka cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Zamość onLine z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 10/9.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


  [ Dowiedz się więcej ]