deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Żywa kolekcja BWA - Galerii Zamosjkiej


Żywa kolekcja BWA - Galerii Zamosjkiej
data publikacji: 2008-12-10 Potężna kolekcja BWA -Galerii Zamojskiej, jest przykładem bogactwa kulturowego lokalnej instytucji kultury. Marka zamojskiego BWA, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, kształtowana jest przede wszystkim w oparciu o kolekcje dzieł sztuki plastycznej.

Pozyskane w przeszłości dzieła sztuki malarskiej czy graficznej, zasilane są systematycznie ilustracjami , po organizowanych co roku Międzynarodowych Plenerach Ilustratorów. Ostatnie lata, związane z transformacją ustrojową i pojawieniem się tzw." wolnego rynku ", wbrew pozorom nie przyczyniły się jeszcze do gwałtownego wzrostu obrotu dziełami sztuki. Popularne i inspirowane centralnie kolekcje, tworzone w różnych ośrodkach na nowo, mają charakter spontanicznych , jednorazowych akcji, związanych raczej z rozwojem infrastruktury wystawienniczej, niż z chęci wniesienia trwałej wartości. Ważnym natomiast zjawiskiem jest pojawienie się wielu interesujących kolekcji prywatnych, które jednak często posiadają rangę ciekawostki o charakterze komercyjnym.

O bogactwie i ciągłości decyduje utrwalona przez lata pozycja i naturalność powstających w Zamościu zbiorów dzieł sztuki. Świadczą o tym nazwiska twórców, którzy za życia przekazali swe dzieła , jeszcze w momencie prosperity ich sztuki. Można tu wymienić nazwiska takich artystów jak Teresa Pągowska, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Duda Gracz, Olga Siemaszko, Zbigniew Rychlicki, Jerzy Flisak, których prace w zamojskich zbiorach się znalazły. Są też dzieła żyjących artystów - Jerzego Nowosielskiego, Antoniego Fałata , Tadeusza Dominika, Andrzeja Sadowskiego, Franciszka Maśluszczaka, Stasysa Eidrygeviciusa i wielu innych.

Tak czy inaczej kolekcja BWA Galerii Zamojskiej, to zjawisko historycznie cenne, które nazwać można ze względu na ciągłość -żywą kolekcję sztuki.
Jerzy Tyburski  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności