deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Współczesna sztuka włoska "Different looks"


Współczesna sztuka włoska "Different looks"
data publikacji: 2008-06-20 Współczesna sztuka włoska prezentuje się w Zamościu. Biuro Wystaw Artystycznych -Galeria Zamojska gości przegląd "Different looks ", którego kuratorem jest Antonietta Campilongo. Na ekspozycję wybrano dzieła włoskich artystów zajmujących się malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz digital-art.

Celem wystawy jest zaproponowanie publiczności bogatego i zróżnicowanego świadectwa współczesnej panoramy artystycznej poprzez przedstawienie różnych, ale jednakowych pod względem siły wyrazu, języków i dróg poszukiwań, ukazanie napięć i wahań "odmiennych spojrzeń".

Postrzeganie wzrokowe i wyobraźnia stanowią podstawę procesu twórczego. Wzrok odbywa zatem rolę "aktywną", jako że zdobyta wiedza oraz wszystkie nasze doświadczenia łączą się podczas tworzenia dzieła. Poddawane procesowi selekcji, zestawiane zgodnie z indywidualną decyzją budują "sposób" ekspresji artysty.

Cytując Gombricha: "w przedstawieniu odwołującym się do wzroku znaki zajmują miejsce przedmiotów widzianego świata, które nie sposób od nich oddzielić. Każdy obraz, samej swojej natury, staje się odwołaniem do wyobrażenia wzrokowego, integruje się z nim i zawiera go w sobie".

Wydaje się oczywiste, że także odbiór dzieła sztuki będzie subiektywny i uwarunkowany zewnętrznie, a jego interpretacja uzależniona od wrażliwości. Artysta i odbiorca dzieła stają naprzeciw siebie, a ich spojrzenia krzyżują się w krótkim momencie zawieszenia.

To, co je jednoczy, opiera się na pamięci, pasji, miłośc i nienawiści, obojętności. W tej właśnie chwili wypełnia się rytuał uznania albo odrzucenia, zrozumienia albo rozdźwięku. Drzwi i okna stają otworem, by ukazać prawdziwą twarz albo pozór, stratygrafie rozpostartej materii, fotogramy gotowe uchwycić pojedyncze segmenty.

Nierzadko to prawdziwy szok. Zwłaszcza, gdy prezentowana wizja daleka jest od zwykłego świata, zadaje cios poniżej pasa: gdy wymyka się na danej jej formie podaje w wątpliwość powszechne poczucie moralności, konwencje i ideologie. Obserwowana z takiego punktu widzenia ekspresja artystyczna podważa tradycyjne systemy, drąży materię kulturową, przywłaszczając sobie jej kody i alfabety oraz manipulując nimi bez żadnych ograniczeń.

Temat wystawy koncentruje się zatem na jedności wizji; jej przedmiotem jest "viewpoint", filtr, który wpływa na realizację dzieła w określonym kontekście historycznym i w danym środowisku, decyduje o unikalnym postrzeganiu i interpretacji fragmentów rzeczywistości albo modulacji, dla których rzeczywistość jest tylko punktem wyjścia.

Od powrotu do sztuki figuratywnej po elementy abstrakcjonizmu - znaczące świadectwo różnych tożsamości aktualnej sztuki włoskiej.
Pier Maurizio Greco  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności