deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Wznowienie działalności


Wznowienie działalności
data publikacji: 2020-05-12

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI      

BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH-GALERII ZAMOJSKIEJ

 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. wprowadzającym częściowe zniesienie zakazu działalności instytucji kultury od 4 maja 2020 r.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska od 12 maja 2020 r. wznawia działalność.

Z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania instytucji kultury w trakcie epidemii  COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju  w konsultacji z GIS  z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Otwarcie Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej  będzie miało ograniczony zakres i formę .                  

Godziny otwarcia ekspozycji w BWA-GZ poniedziałek – piątek: 11-16

Informujemy, iż poniższe założenia dotyczące warunków higieniczno-sanitarnych oraz postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania instytucji kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonymi na stronach rządowych gov.pl oraz przepisami Ustawy   z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń   i chorób zakaźnych i ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

Informacje i wytyczne dla zwiedzających

1. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny  i Ministerstwo Zdrowia.

2. Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk oraz zachowania 2 m odległości między osobami przebywającymi w tym samym czasie w sali wystawowej.

3. W salach wystawowych nie może przebywać więcej niż 6 osób.

4. W pomieszczeniach Galerii przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie, oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,    uchwyty itp.).

Informacje i wytyczne dla pracowników BWA-GZ

1. W przypadku stwierdzenia u zwiedzającego wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudnościw oddychaniu, osoba taka powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego  celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie telefoniczne, nr 999 albo 112.          

2. Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentudo kierownictwa BWA-GZ, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym   poruszała się i przebywała ww.osoba.                                                                                                                             

3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał zwiedzający i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności