deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Robert Gomułka - SIEDEM ELEMENTÓW - odsłona pierwsza


Robert Gomułka - SIEDEM ELEMENTÓW - odsłona pierwsza
data publikacji: 2012-05-13

Urodzony w 1956 r. w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 r.
Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki.
Organizuje interdyscyplinarne działania artystyczne z pogranicza teatru, plastyki i muzyki. Od 1981 r. zajmuje się edukacją plastyczną dziećmi i młodzieży. Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbiorowych.

"Nieskończoność to ojczyzna bez granic"

Prawdziwym skarbem sztuki jest jej duchowość z tej sentencji wynika istota tajemnicy, która zawsze mnie pociągała. Próbuję określić jej charakter i nadać jej kształt w wizji plastycznej. Aby to założenie stało się czytelne i klarowne określiłem tajemnicę rzeczywistości dokonując podziału jej na 7 obszarów energetycznych - 7 elementów, które są treścią mojej sztuki.
7 elementów to 4 żywioły i woda, ogień, ziemia, powietrze oraz 3 elementy nierozerwalnie ze sobą powiązane (światło, czas, przestrzeń).Aby zrozumieć charakter tych elementów i ich naturę, wymaga to ode mnie ogromnej koncentracji i zaangażowania, doskonalenia warsztatu artystycznego, poszerzenia horyzontów intelektualno - duchowych.
Przy tworzeniu towarzyszy mi nieodparta, całą mocą uświadomiona chęć wyrażania tajemnicy istnienia w której jesteśmy zanurzeni.
W obrazach buduję nastrój poprzez wielopłaszczyznowe ukazanie struktury i konstrukcji rzeczywistości: I płaszczyzna - czysto estetyczna i zmysłowa, II płaszczyzna - problemowa, która określa dramaturgię, III płaszczyzna - metafizyczna, czyli synteza i uogólnione spojrzenie na byt, IV płaszczyzna - określająca światło wewnętrzne i naturę duchową obrazu.
Do zrozumienia mojej techniki malarskiej używam pojęcia "kwantylizm", które najpełniej odzwierciedla charakter i strukturę technicznych aspektów mojego malarstwa. Termin zapożyczyłem z historycznych, naukowych i artystycznych uwarunkowań XX w.
Kwant - nośnik energii promieniowania elektromagnetycznego. Kwantowy charakter światła i barwy, która jest jego pochodną odnosi się do dualistycznej ( korpuskularno-falowej) natury promieniowania elektromagnetycznego.
Doświadczenia naukowe i estetyczne przekładam i filtruję na moje płótna, spontaniczne akcentując jednocześnie rytm, pulsację i dynamizm kwantów - nośników kolorystycznych.
Poszczególne obszary kolorystyczne rozwijam na "powierzchni płótna" w sposób sekwencyjny i synchroniczny. Podczas tego procesu ujawniają się, "przeciwieństwa", które wzmacniają się nawzajem potęgując dramaturgię i dynamikę kompozycji pewien rodzaj muzyki, w tym przypadku - muzyki elektronicznej przenosi charakterystyczną, swoistą energię na którą jestem wrażliwy. Energia ta wyostrza moja wizję. Towarzyszy mi przy tworzeniu.

Robert Gomułka


Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności