deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Wspomnienie o prof. Januszu Stannym


Wspomnienie o prof. Januszu Stannym
data publikacji: 2014-02-25

Profesora Janusza Stannego poznałem podczas jednego z plenerów ilustratorów, organizowanych przez zamojskie BWA, które już tradycyjnie, co roku odbywają się na Zamojszczyźnie.

Ten doświadczony twórca i pedagog , od początku zaangażowany w zamojskie spotkania ilustratorów, stał się opiniotwórczym autorytetem, mającym merytoryczny wpływ na kształt i przebieg kolejnych plenerów.

Janusz Stanny, arystokrata ducha, do końca czuł się młodo i z ogromnym wdziękiem delektował się życiem. Emanował niezwykłym nastrojem
i niepowtarzalnym urokiem.

Skupiał młodych słuchaczy, partnerów do wyszukanych i dowcipnych dialogów.

Takie spotkania inspirowały do powstawania kolejnych świetnych ilustracji.

Zarówno dzieła plastyczne, jak również dyskusje
i rozmowy podczas spotkań, stawały się swego rodzaju dekoracją, a jednocześnie sztuką bycia dla wtajemniczonych. Środowisko ilustratorów to szczególna enklawa.

Spod opiekuńczych skrzydeł Profesora Janusza Stannego wyszła cała plejada utalentowanych ilustratorów. Można mówić o pracowni, czy wręcz o szkole Janusza  Stannego.

Sam był artystą o potężnym dorobku. Jego ilustracje do bajek, posiadają cechy widzenia bliskie światu dziecięcemu. Gdzie indziej widać ogromną maestrię, dbałość o szczegóły i precyzję wykonania. W zależności od treści zawartej w tekstach, potrafił
z ogromnym talentem wywołać nastrój raz romantyczny, innym razem surrealistyczny. Wszystko rozpoznawane jako twórczość charakterystyczna, jednoznacznie dająca się odnieść do osoby mistrza.

Obok ogromnej ilości ilustracji do bajek, baśni, przekazów i różnego rodzaju słowa pisanego, artysta w swoim dorobku posiadał również dzieła mogące funkcjonować niezależnie od tekstu, swobodniejsze w treści i wyrazie.

Dorobek Janusza Stannego staje się ogromną spuścizną kulturową i jest wkładem
w rozwój współczesnej ilustracji artystycznej - tak bardzo cennej, bo unikatowej dziedziny sztuki.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, jak i tutejsze środowisko, wyraża Panu Profesorowi Januszowi Stannemu ogromną wdzięczność za bardzo znaczący udział w rozwoju polskiej ilustracji, a także za uświetnianie swoją obecnością roztoczańskich  plenerów oraz wzbogacanie kolekcji tutejszej galerii.

Jerzy Tyburski


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności